Onderzoek naar erfgoededucatieprojecten in Nederland

  Voor mijn scriptie, die ik in 2017 in licht gewijzigde vorm heb uitgegeven als boek, heb ik geïnventariseerd welke erfgoededucatieprojecten er op toen (eind 2016, begin 2017) in ons land waren en wat de (leer)doelen daarvan waren. De excel waarin ik die projecten heb opgeschreven, wil ik graag delen met andere onderzoekers. Ik maak daarbij de volgende kanttekeningen.

  • de lijst is twee jaar oud dus niet meer up-do-date.
  • mijn inventarisatie heb ik via internet uitgevoerd; dus projecten die niet vindbaar waren via musea en andere erfgoed-/educatieinstellingen, of via de zoekwoorden (die ik noem in mijn boek), staan niet in de lijst.
  • het is daarnaast goed mogelijk dat ik nog andere projecten gemist heb; dat kan vooral gelden voor lessen die archieven aanboden. Het was niet altijd allemaal goed vindbaar en ik heb niet elk archief afzonderlijk bekeken.
  • ik heb mijn conclusies getrokken (bv over lesdoelen) aan de hand van wat ik kon vinden in projectbeschrijvingen zónder dat ik altijd alle lerarenhandleidingen en het leerlingenmateriaal per project heb doorgelezen (af en toe heb ik dat trouwens toch wel gedaan).
  • dit is allemaal niet zo erg, want wat ik heb gevonden en beschreven in mijn boek is een beeld van de situatie in 2017, het is dus geen exacte wetenschap.
  • zie voor verdere uitleg van mijn keuzes om dingen wel of niet op te nemen mijn boek!
  • En ten slotte: als je dit materiaal gebruikt voor een artikel of eigen onderzoek, vermeld dan de bron: Jacquelien Vroemen, Meelicht.

  De excel staat in Google Spreadsheets en hier word je doorgelinkt.