Erfgoededucatie voortgezet onderwijs

    Kamp Amersfoort in 10 thema's

    Kamp Amersfoort in 10 thema's

    Lesmateriaal erfgoededucatie

    Opdrachtgever: Erfgoedhuis Utrecht voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort

    Doelgroep: onderbouw vmbo/havo/vwo

    Sluit aan bij: geschiedenis

    Rol: concept, ontwikkeling, productie

    De leerlingen doen onderzoek naar de geschiedenis van Kamp Amersfoort met behulp van teksten, authentieke bronnen zoals voorwerpen en tekeningen en getuigenissen van overlevenden. De getuigenissen zijn te beluisteren via de website. De wijze waarop met het materiaal kan worden omgegaan, is gedifferentieerd naar niveau van de leerlingen.
    In de jaren 1941 - 1945 hebben er meer dan 40.000 gevangenen in Kamp Amersfoort gezeten. Dit waren verzetsmensen, joden, zwarthandelaren, communisten, Jehova’s getuigen, maar ook gewone criminelen.  Veel van deze mensen hebben verhalen, voorwerpen en tekeningen nagelaten. In het Nationaal Monument Kamp Amersfoort is hier een groot aantal van te zien.