Erfgoededucatie primair onderwijs

    Erfgoedwijzer

    erfgoedwijzer

    Voor het project Erfgoedwijzer met de klas heb ik de lessen en de 'toolkit' ontwikkeld. Het is een doorlopende leerlijn erfgoedwijze lesvoorbeelden voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. De lesvoorbeelden zijn zo gemaakt, dat de leerkracht er het lokale erfgoed en het eigen erfgoed van de leerlingen in en mee kan behandelen. Daarom is deze leerlijn geschikt voor alle scholen in Nederland.

    De projectleiding van Erfgoedwijzer ligt bij Landschap Erfgoed Utrecht. Het is een samenwerking tussen de Reinwardt Academie, ImagineIC, Plein C Plein C (Noord Holland), Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland en Erfgoedhuis Zuid Holland, de Delteykschool in Werkhoven en de Marnix Academie in Utrecht. Jolijn Rietbergen heeft de scholingsmodule ontwikkeld.