Erfgoedleerlijnen

  Doorlopende leerlijn erfgoededucatie Zeist

  natuurbadZeist

  Opdrachtgever: Netwerk Cultuureducatie Zeist

  Doelgroep: groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs

  Sluit aan bij: aardrijkskunde, geschiedenis, kunstvakken

  Rol: concept, ontwikkeling, productie

  Stap voor stap kennismaken met lokaal erfgoed

  In de erfgoedleerlijn wordt veel gewerkt met verhalen. Verhalen waarin de kinderen zich kunnen inleven en van waaruit ze worden meegenomen naar de leerstof. Daarnaast zijn er veel tastbare voorbeelden en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van originele bronnen. In de lessen de kinderen zelf betrokken als erfgoedmakers en erfgoedhoeders van de toekomst.
  Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij het vak geschiedenis, wat betekent dat per leerjaar erfgoed wordt behandeld uit tijdvakken die in dat leerjaar aan de orde komen. Waar mogelijk is er aansluiting bij het vak aardrijkskunde (historische geografie).
  Indien van toepassing worden links gelegd met de landelijke geschiedeniscanon, en de regiocanon van Utrecht.

  groep 4a: Voorwerpen met een verhaal - erfgoed van jou en mij

  groep 4b: Op stap in Zeist - leuke uitjes in de jaren '30

  Groep 5a: Werken in Zeist - Zeist in de jaren '50

  Groep 5b: Leren in Zeist - Zeist in de jaren '50

  Groep 6a: Zeist en het zand - van ijstijd naar middeleeuwen

  Groep 6b: Monumenten in Zeist - behouden, verbouwen, herbestemmen

  Groep 7: Slot Zeist - een vorstelijk huis

  Groep 8: Zilver en zeep - industriële ontwikkeling in Zeist

   

  Lees ook mijn artikel: 'Canon bij de les'.