Cultuurprojecten

  Afscheid van een flat

  Opdrachtgever: Patrimonium Woonservice

  Doelgroep: (oud) bewoners Schrijverspark

  Doel: vergroten leefbaarheid

  Rol: concept, ontwikkeling, uitvoering.

  Woningbouwvereniging Patrimonium in Veenendaal heeft begin 2015 twee flatgebouwen gesloopt in de wijk Schrijverspark. Rond het afscheid van de flats heeft Meelicht een leefbaarheidsproject ontwikkeld in samenwerking met de gebiedsregisseur van Patrimonium en de wijkcoach van Veens. Op basis van interviews met oud-bewoners, foto’s en informatie uit het Veenendaals archief is een expositie gemaakt die op 27 september 2014 voor iedereen te bezichtigen was in de sloopflat. Op die dag was er een feestelijk afscheid voor oud-bewoners en omwonenden van de flats.
  Twee andere woningen zijn in de week voorafgaand aan het ‘sloopfeest’ beschilderd door leerlingen van de nabij gelegen Juliana van Stolbergschool.
  In de nieuw te bouwen flats komt een permanente expositie van de herinneringen en foto’s van oud-bewoners en van het sloopfeestje. Zo geven we de veelbewogen geschiedenis van de beide flats en hun bewoners een plaatsje in het nieuwe gebouw en is de cirkel rond.

  "Met veel plezier hebben wij samengewerkt met Jacquelien. Wij hebben haar hulp ingeroepen bij het traject van de sloop van twee flats in het Schrijverspark. We wilden graag stilstaan met bewoners en oud-bewoners bij het ‘afscheid van de flats’. Jacquelien heeft historisch onderzoek gedaan naar de flats. Zij heeft interviews afgenomen met oud-bewoners en met kinderen van een basisschool uit de wijk heeft ze twee flats beschilderd. De verhalen van de bewoners waren interessant, leuk en emotioneel. Daarin toonde ze ook haar enorme betrokkenheid bij het project en de mensen waar het allemaal om draaide. Samen met journalist Martin Brink heeft zij een prachtig boek gemaakt, Kijk op het Schrijverspark in Veenendaal, waarin de historie, herinneringen en het afscheid van de flats, de bewoners en het Schrijverspark beschreven worden. Mochten we in de toekomst weer zo’n project hebben, dan doen we zeker weer een beroep op je Jacquelien! Met veel dank voor de fijne samenwerking."

  Piet de Vrije, directeur Patrimonium en Esther Goudberg, gebiedscoördinator

  Bezoekers van het sloopfeestje in de 'Griekse Kamer'