Erfgoedprojecten • Cultuureducatie • Museumeducatie

Over Meelicht

Meelicht educatieve projecten is opgericht door Jacquelien Vroemen. Ik ontwikkel erfgoededucatieprojecten voor culturele instellingen, van losse projecten tot complete leerlijnen rond cultureel erfgoed. Daarbij adviseer ik instellingen en netwerken die iets met erfgoed en educatie willen doen, en geef ik workshops aan erfgoedprofessionals, leerkrachten en docenten over erfgoededucatie.
Op mijn website kun je blogs vinden over erfgoed- en geschiedenisonderwerpen die mij interesseren.

Op de site van Erfgoed Brabant vind je een podcast waarin ik vertel over erfgoedwijsheid in het onderwijs én daarbuiten.

Heb je advies nodig of wil je een project laten ontwikkelen? Heb je ideeën, vragen? Mail: jacquelien@meelicht.nl of bel 06 12329346.

Cultureel erfgoed is niet hetzelfde als geschiedenis, ook al worden beide begrippen vaak door elkaar gebruikt.

Erfgoed en geschiedenis

Met cultureel erfgoed kun je je leerlingen laten nadenken over wat zij belangrijk vinden en waarom.

Erfgoed en erfgoededucatie

Gebruik je erfgoed in de les als historische bron, als erfstuk of als dynamisch verschijnsel? Bepaal van tevoren je leerdoel.

Erfgoed op school

De belangrijkste visies op erfgoed(educatie), erfgoed in het curriculum en hoe je erfgoedwijze lessen kunt maken.

Boek over erfgoededucatie

Erfgoededucatieprojecten voor het eerst geïnventariseerd

Kan erfgoedonderwijs de Nederlandse identiteit versterken?

Hoe zit het Nederlandse erfgoededucatieveld in elkaar? Wat is ‘goede erfgoededucatie’ volgens wetenschappers en erfgoedspecialisten en waarom wil de overheid erfgoededucatie stimuleren? Wat willen docenten en leerkrachten? Welke projecten zijn er en wat hopen we daarmee te bereiken bij leerlingen? Het nieuwe boek Educatie in erfgoed. Hoe we erfgoed (kunnen) gebruiken in het Nederlandse onderwijs geeft antwoord op die vragen. In het boek worden de resultaten gepresenteerd van de eerste inventarisatie van erfgoededucatieprojecten in Nederland: WOII blijkt het belangrijkste onderwerp en immaterieel erfgoed komt nauwelijks aan bod.

Ambitieuze doelen

Erfgoed wordt vaak gebruikt als historische bron bij de geschiedenisles, als ‘bewijs’ van ‘hoe het vroeger was’. Onder andere de Nederlandse overheid hoopt met geschiedenis-/erfgoedonderwijs ‘de’ nationale identiteit te versterken en meer onderlinge cohesie te bevorderen. Een breed levende verwachting bij educatoren is dat leerlingen het lokale erfgoed gaan waarderen en er later voor zullen willen zorgen, maar ook, dat kennis van ‘hun’ erfgoed hun persoonlijke identiteit zal verstevigen.

Erfgoedwijsheid

In het boek worden handvatten gegeven voor ‘erfgoedwijze’ erfgoededucatie. Daarmee worden leerlingen meer bewust gemaakt van hoe iets erfgoed wordt en wat hun eigen rol daarin kan zijn. Dat erfgoed geen vast gegeven is, maar een proces van onderhandeling door allerlei actoren, met wensen en verlangens, emoties en agenda’s. Erfgoedwijsheid, naar analogie van mediawijsheid, duidt op een erfgoedonderwijs dat zich concentreert op het proces dat erfgoed is en op het feit dat de betekenis van erfgoed door iedereen persoonlijk moet worden gegeven. Erfgoedwijze educatie wil leerlingen leren omgaan met het gegeven dat niets statisch is, ook erfgoed en tradities niet.

Voor wie

Educatie in erfgoed is bestemd voor educatoren, museumdocenten, docenten en leerkrachten geschiedenis, maatschappijleer, burgerschapsvorming en de kunstvakken, ICC-ers, studenten van tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen, museologie en erfgoedstudies.

De auteur

Jacquelien Vroemen is historica, tweedegraads docent geschiedenis en aardrijkskunde en specialist erfgoededucatie met zeventien jaar ervaring in het veld. In 2017 heeft ze de master of museology afgerond aan de Reinwardt Academie in Amsterdam.

Educatie in Erfgoed. Hoe we erfgoed (kunnen) gebruiken in het Nederlandse onderwijs.

Jaar: 2018

160 pagina’s, full colour

ISBN 9789023256137

Prijs 19,95

Uitgever: Koninklijke Van Gorcum.

===============================================================================================================================

Noot voor redacties:

Het boek kan besteld worden via http://webwinkel.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=5151-0.

Afbeelding van het omslag is aldaar te downloaden.

Meer informatie: Jacquelien Vroemen I 06 12329346 I www.meelicht.nl

Link naar persbericht: http://www.meelicht.nl/publicaties/persbericht

Meelicht advies, conceptontwikkeling en uitvoering

Met erfgoedCRKBO Docenteducatie kun je een grote diversiteit aan werkvormen inzetten. Het biedt een krachtige leeromgeving, waarin je verschillende vaardigheden kunt oefenen, vakoverstijgend kunt werken, leren om vakken in samenhang te zien én om in de praktijk te leren. Meelicht ontwikkelt en adviseert bij educatieve projecten. Neem vrijblijvend contact op als je op zoek bent naar een project voor je lokale historisch museum, lesmateriaal wilt bestellen rond erfgoed in de buurt, als je advies zoekt over hoe je erfgoed kunt gebruiken in de les, wilt brainstormen over welk plaatselijk erfgoed je kunt inzetten, hulp wilt bij het zoeken naar goede bronnen, of een workshop rond erfgoed voor je collega's wilt organiseren. Ik ben geregistreerd als docent in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Lees meer over cultureel erfgoed en erfgoeducatie.